Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

Giới thiệu tổng quan về PVMachino

 - 03/3/1956 Thành lập Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Máy

 - 3/3/1960 Thành lập Tổng Công ty Thiết bị Phụ tùng

 - 02/3/1992 Hợp nhất thành Tổng Công ty Máy và Phụ tùng theo Quyết định số 163/TMDL-TCCB của Bộ Thương mại và Du lịch.

  - 17/4/1995 Tổng Công Ty Máy và Phụ tùng được thành lập lại theo Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành Tổng Công ty 90 trực thuộc Bộ Thương mại.

 - 13/6/2003 Công ty Máy và Phụ tùng được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Văn phòng Tổng Công ty theo Quyết định số 0713/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại.

 - 11/8/2003 Công ty Máy và Phụ tùng được Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 113655, đăng ký lần đầu.

 - 08/8/2005 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 197/QĐ-TTg cho phép Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

 - 10/03/2009 Công ty Máy và Phụ tùng chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quyết định số 673/QĐ-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 - 09/02/2010 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PV MACHINO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu

- 01/03/2010 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PV MACHINO) được Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101394512.             

- Theo quyết định số 673/QĐ-DKVN ngày 10/03/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Máy và Phụ tùng  được chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chuyển Công ty Máy và Phụ tùng thành Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Ngày 09/02/2010 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu, ngày 01/03/2010 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0101394512 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp.

Công ty đã dần hội nhập vào “ngôi nhà chung” của Tập đoàn, truyền tải văn hoá Dầu khí tới toàn thể CBCNV, tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, thương hiệu PVMACHINO nay đã được biết đến trong việc tham gia cung cấp và thực hiện một số phần việc trong các dự án lớn của Tập đoàn như Viện Dầu Khí, tham gia đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho Xí nghiệp Vietxopetro, các công trình khác của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí – PVC, PTSC…

Mục tiêu phát triển của PVMACHINO là trở thành Tổng Công ty mạnh, phát triển bền vững, là Nhà cung cấp chủ lực máy, vật tư, thiết bị và dịch vụ sau bán hàng cho ngành dầu khí, điện lực và ngành công nghiệp khác.

Phấn đấu đến năm 2015 trở thành một trong những Nhà thầu mạnh cung cấp máy, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công, lắp đặt và thực hiện các dịch vụ sau bán hàng các dự án phục vụ cho các công trình xây lắp, dự án điện, công tác thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến và dự trữ các sản phẩm dầu khí.

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

> Home GIỚI THIỆU
BLACK RED VIOLET