Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

Lịch sử phát triển

- 03/3/1956 Thành lập Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Máy
- 3/3/1960 Thành lập Tổng Công ty Thiết bị Phụ tùng
- 02/3/1992 Hợp nhất thành Tổng Công ty Máy và Phụ tùng theo Quyết định số 163/TMDL-TCCB của Bộ Thương mại và Du lịch.

- 17/4/1995 Tổng Công Ty Máy và Phụ tùng được thành lập lại theo Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành Tổng Công ty 90 trực thuộc Bộ Thương mại.
- 13/6/2003 Công ty Máy và Phụ tùng được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Văn phòng Tổng Công ty theo Quyết định số 0713/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại.
- 11/8/2003 Công ty Máy và Phụ tùng được Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 113655, đăng ký lần đầu.
- 08/8/2005 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 197/QĐ-TTg cho phép Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
- 10/03/2009 Công ty Máy và Phụ tùng chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quyết định số 673/QĐ-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- 09/02/2010 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PV MACHINO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu
- 01/03/2010 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PV MACHINO) được Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101394512.

Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Hoạt động và Dự án

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home GIỚI THIỆU
BLACK RED VIOLET