Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

Ban giám đốc

Giám đốc

Ông: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

- Sinh ngày: 03/01/1976

- Quê quán: Hà Long - Hà Trung - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản lý HCNN, Kỹ sư Xây dựng

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Phó giám đốc

Ông LÊ NGỌC DŨNG

- Ngày sinh: 10/05/1980

- Quê quán: Yên Phong, Yên Định, Thanh Hoá

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Phó giám đốc

Ông BÙI HỮU LẠC

- Ngày sinh: 28/10/1960

- Quê quán: Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Đại học Sư phạm Tp. HCM, chuyên ngành cơ khí động lực

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Phó giám đốc

Ông PHAN TRUNG NGHĨA

- Ngày sinh: 06/01/1970

- Quê quán: Thái Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngân hàng

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Phó giám đốc

Ông TRƯƠNG VĂN THỤC

- Ngày sinh: 29/3/1976

- Quê quán: Hải Dương

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Điện khí hóa

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Phó giám đốc

Ông PHAN XUÂN THẮNG

- Ngày sinh: 09/10/1967

- Quê quán: Nghệ An

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Hoạt động và Dự án

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home GIỚI THIỆU Ban giám đốc
BLACK RED VIOLET