Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Ban kiểm soát

Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát:

Bà: LÊ THỊ KIỀU VÂN

- Sinh ngày 29 tháng 01 năm 1975

- Quê quán: Nam Ninh - Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ kinh doanh và quản lý

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Thành viên ban Kiểm soát:

Bà: HÀ THỊ THANH HẬU

- Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1981

- Quê quán: Xã Thanh Hà - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 - Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Bà: PHẠM THỊ HẢI AN

- Sinh ngày 16 tháng 11 năm 1983

- Quê quán: Xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

  

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

> Home GIỚI THIỆU Ban kiểm soát
BLACK RED VIOLET