Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: VŨ ĐỨC TIẾN

– Ngày sinh: 02/9/1973

– Quê quán: Lý Nhân - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Ngân hàng

– Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

2. ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông: PHẠM VĂN HIỆP

– Sinh ngày: 22/10/1972

– Quê quán: Tây Sơn - Tiền Hải - Thái Bình

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

– Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

3. ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông: NGUYỄN MINH TUẤN

– Ngày sinh: 26/03/1978

– Quê quán: Tiền Phong - Thường Tín - Hà Nội

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

– Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT (chuyên trách) Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

4. ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

– Ngày sinh: 29/05/1972

– Quê quán: Lam Sơn - Hưng Yên

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

– Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT (độc lập) Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

5. ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông: TRẦN VĂN LONG

– Ngày sinh: 07/12/1976

– Quê quán:  Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

– Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

 

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

Báo cáo tình hình HĐQT Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (Vui lòng mở file đính kèm) ./.

Attachments:
Download this file (0006 MTB-HDQT.pdf)0006 MTB-HDQT.pdf
 
 

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

> Home GIỚI THIỆU Hội đồng quản trị
BLACK RED VIOLET