Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông: PHẠM VĂN HIỆP

- Sinh ngày: 22/10/1972

- Quê quán: Tây Sơn - Tiền Hải - Thái Bình

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

2. Ủy viên hội đồng quản trị

Ông: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

- Sinh ngày: 03/01/1976

- Quê quán: Hà Long - Hà Trung - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản lý HCNN, Kỹ sư Xây dựng

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

3. Ủy viên hội đồng quản trị

Ông: NGUYỄN MINH TUẤN

- Ngày sinh: 26/03/1978

- Quê quán: Tiền Phong - Thường Tín - Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT (chuyên trách) Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

4. Ủy viên hội đồng quản trị

Ông: NGUYỄN VIỆT HƯNG

- Ngày sinh: 03/09/1974

- Quê quán: Mê Linh - Đông Hưng - Thái Bình

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

5. Ủy viên hội đồng quản trị

Bà: TÔ NGỌC TUYẾT

- Ngày sinh: 14/7/1975

- Quê quán: Xã Nghĩa Trụ - Mỹ Văn - Hưng Yên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

 

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

Báo cáo tình hình HĐQT Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (Vui lòng mở file đính kèm) ./.

Attachments:
Download this file (0006 MTB-HDQT.pdf)0006 MTB-HDQT.pdf
 
 

Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Hoạt động và Dự án

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home GIỚI THIỆU Hội đồng quản trị
BLACK RED VIOLET