Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Công bố Thông tin

Thông báo kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 09/8/2018 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 sau khi tạm ứng cổ tức năm 2018

Vui lòng mở file đính kèm ./.

Đọc thêm...

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế của năm 2017 trở về trước

Vui lòng mở file đính kèm ./.

Đọc thêm...

 
 

Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 sau khi tạm ứng cổ tức năm 2018

Vui lòng mở file đính kèm ./.  

 

Đọc thêm...

 
 

Nghị quyết về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 sau khi tạm ứng cổ tức năm 2018

Vui lòng mở file đính kèm ./.  

Attachments:
Download this file (0120 NQ-MTB-HĐQT.pdf)0120 NQ-MTB-HĐQT.pdf
 
 

Trang 3 / 23

Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Thư viện ảnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
BLACK RED VIOLET