Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG CHI PHỐI

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi cổ đông chi phối

- Căn cứ Nghị quyết số 2187/NQ-DKVN ngày 03/10/2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Chấp thuận phương án Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam(PV EIC) tại Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO);

- Căn cứ chủ trương tái cấu trúc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,

Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí thông báo kể từ ngày 29/10/2014, PV Power đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng phần vốn của PV EIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) tại PVMACHINO và chính thức trở thành cổ đông nắm quyền chi phối tại PVMACHINO với tổng số cổ phần nắm giữ là 51% vốn Điều lệ.

Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Thư viện ảnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG THÔNG BÁO THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG CHI PHỐI
BLACK RED VIOLET