Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên Pvmachino 2020

Vui lòng mở file đính kèm ./.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nội dung tài liệu Đại hội kèm theo: 
- Các liệu đã được đăng tải theo Thông báo mời họp ngày 26/3/2020  trên website công ty: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Bổ sung nội dung tài liệu: "Tờ trình chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020".
Trân trọng!


Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Hoạt động và Dự án

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên Pvmachino 2020
BLACK RED VIOLET