Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết phương án chi trả cổ tức năm 2018 còn lại sau khi đã tạm ứng cổ tức

Vui lòng mở file đính kèm

Đọc thêm...

 

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 của PVMACHINO

Vui lòng mở file đính kèm ./.

 
 
 
 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Vui lòng mở file đính kèm ./.

Attachments:
Download this file (Thong bao co dong.pdf)Thong bao co dong.pdf

Đọc thêm...

 
 

Trang 1 / 8

Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Hoạt động và Dự án

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông
BLACK RED VIOLET