Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty PVMACHINO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO)

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

Ngày 27/4/2021, Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường tầng 6 tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Về phía PVMACHINO, tham dự Đại hộicó ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên tại các phòng ban Công ty cùng đông đảo cổ đông tham dự. Đại hội khai mạc lúc 8h30’ với sự có mặt của đông đảo cổ đông có mặt trực tiếp và được ủy quyền.

alt

 

 

 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã nghe các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; các Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán…

alt

Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động

của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng,nhiệm vụ năm 2021

 

Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết trong năm 2020 mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên nhiều chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2020của PVMACHINO đạt kết quả khả quan, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Về kế hoạch năm 2021, các chỉ tiêu kế hoạch đều tăng so với thực hiện năm trước. Đồng thời Chủ tịch HĐQT Công ty cũng chia sẻ với Đại hội nhiều thông tin về quá trình thoái vốn của cổ đông lớn PV Power.

Phần thảo luận, nhiều cổ đông quan tâm đến hoạt động kinh doanh của PVMACHINO sau khi PV Power thoái vốn và có một số ý kiến, câu hỏi đề nghị Đoàn chủ tịch cung cấp thêm thông tin. Đoàn Chủ tịch đã trả lời và giải đáp thỏa đáng các nội dung mà các cổ đông quan tâm.

alt 

alt

 

 

Đại hội thảo luận

Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm k 2020-2025, trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập; bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế các thành viên từ nhiệm.

 

alt

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội

 alt

 

 

Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

 

Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình, báo cáo; kết quả tất cả các nội dung đều được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

                                                                                                         BTC.

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

> Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty PVMACHINO
BLACK RED VIOLET