Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Công bố Thông tin

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Vui lòng mở file đính kèm ./.

Attachments:
Download this file (0416.MTB.TCKT.pdf)0416.MTB.TCKT.pdf

Đọc thêm...

 

Phương án chi trả cổ tức năm 2020 Công ty PVMACHINO

Vui lòng mở file đính kèm ./.

Attachments:
Download this file (0143.NQ.MTB.HDQT.pdf)0143.NQ.MTB.HDQT.pdf

Đọc thêm...

 

Báo cáo danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn Công ty PVMACHINO

Vui lòng mở file đính kèm ./.

Đọc thêm...

 
 
 

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Vui lòng mở file đính kèm ./.

Attachments:
Download this file (0132.MTB.TCHC.pdf)0132.MTB.TCHC.pdf

Đọc thêm...

 
 

Trang 1 / 26

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG