Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 24/4/2014, tại Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

            Ngày 24/4/2014, tại Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Về dự Đại hội có đông đảo các quý vị cổ đông, ngoài ra các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) cũng về tham dự Đại hội.

 Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ có mặt tại Đại hội là 123 cổ đông, sở hữu 28,629,096 cổ phần, chiếm 74,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

             Đoàn Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông được thông qua với 100% biểu quyết tán thành, gồm có:

             1. Ông Phạm Văn Hiệp            Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

             2. Ông Trần Minh Tuấn           PCT HĐQT, Thành viên

             3. Ông Nguyễn Đình Trung      Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên

alt

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí 2014


Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ông Phạm Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013 và  Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014.

 

alt

Ảnh: Ông Phạm Văn Hiệp – Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khi

             Tiếp theo chương trình, Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

alt

Ảnh: Ông Nguyễn Đình Trung -

Giám đốc Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

 

Năm 2013 là năm nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh đình trệ, các hoạt động thương mại suy giảm. Theo thông kê thì năm 2013 nền kinh tế có hơn 60.700 doanh nghiệp trong nước giải thể hoặc ngừng hoạt động và cập nhật riêng đến hết quý 1/2014 con số này đã là hơn 16.700 doanh nghiệp, ngoài ra còn rất nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng mà chưa thống kê được. Không nằm ngoài vòng xoáy đó, ngay từ đầu Công ty đã dự báo được tình hình, tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh trong toàn Công ty từ cấp Lãnh đạo tới toàn thể cán bộ nhân viên tổ chức triển khai kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua; nỗ lực thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tiết giảm chi phí. Kết quả bước đầu Công ty đã tinh gọn được tổ chức bộ máy, đã thoái vốn, giảm tối đa có thể tỷ lệ nắm giữ các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả, chú trọng đến việc thu xếp tài chính phục vụ SXKD.

 

Đại hội đã nghe Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thông qua

 alt

Ảnh: Ông Hoàng Minh Đức – Kế toán trưởng Công ty

đọc báo cáo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 tại Đại hội

alt

Ảnh: Ông Lê Ngọc Dũng – Phó giám đốc Công ty

đọc Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 Công ty tại Đại hội


Một số hình ảnh các cổ đông phát biểu tại Đại hội

 

alt

 

alt

 

alt

Ảnh: Ông Nguyễn Viết Long - Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghệ

Năng lượng Dầu khí Việt nam (PV EIC) phát biểu tại Đại hội

 

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí cao thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội năm 2014;

- Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội năm 2014; 

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2014;

- Tờ trình kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014;

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

- Tình hình thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và năm 2012;

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS;

- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS.

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2014;

 

Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Thư viện ảnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home TIN TỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
BLACK RED VIOLET