Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

        Ngày 20/5/2020, Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường tầng 6 tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Ngoài những nội dung như các Đại hội thường niên, Đại hội năm nay thực hiện tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự Đại hội, về phía Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - cổ đông nắm cổ phần chi phối) có ông Nguyễn Hữu Quý - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Về phía PVMACHINO có ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; các ông/bà trong Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên tại các phòng ban Công ty cùng đông đảo cổ đông tham dự. Đại hội khai mạc lúc 8h30’ với sự có mặt của 63 cổ đông có mặt trực tiếp và người được ủy quyền, đại diện cho 35.061.915 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã nghe các báo cáo về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; các Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, danh sách đơn vị kiểm toán năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2020, kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)… Báo cáo với các cổ đông, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cho biết nhiều chỉ tiêu kế hoạch từ năm 2015 đến năm 2019 PVMACHINO đều hoàn thành vượt mức; tỷ lệ chi trả cổ tức tăng từ 4% năm 2015 lên 8% năm 2019. Về kế hoạch giai đoạn 2020-2025, PVMACHINO đề ra mục tiêu tăng trưởng tất cả các chỉ tiêu trong đó doanh thu tăng ổn định qua các năm và tỷ lệ chi trả cổ tức đến năm 2025 đạt 15%... Tuy nhiên dưới tác động của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, mục tiêu doanh thu có thể được Công ty xem xét điều chỉnh giảm, trong khi lợi nhuận sẽ phấn đấu đạt được.

Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động

của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng,

nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ông Lê Ngọc Sơn -Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2020, triển khai kế hoạch năm 2020 và phương hướng giai đoạn 2020-2025 

Đại diện cho cổ đông chi phối tại PVMACHINO, ông Nguyễn Hữu Quý - Thành viên Hội đồng quản trị PV Power đã chúc mừng những kết quả mà PVMACHINO đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty và mong rằng Công ty tiếp tục phát huy, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020. Ông Nguyễn Hữu Quý cũng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty đưa ra phương hướng, chiến lược cũng như những giải pháp hiệu quả để triển khai kế hoạch giai đoạn 2020-2025, đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, tích cực trong công tác thu hồi công nợ, nắm bắt và tận dụng cơ hội để tham gia cung cấp vật tư thiết bị, nguyên vật liệu cho các dự án, các nhà máy điện của Tổng Công ty…, đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, trong đó có PV Power.

Ông Nguyễn Hữu Quý - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty PV Power phát biểu tại Đại hội 

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã cùng thảo luận với các cổ đông về nhiều vấn đề như: Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận, quản trị chi phí, công tác tái cấu trúc, tiến độ thu hồi công nợ và kế hoạch kinh doanh, đầu tư giai đoạn tới… Các vấn đề cổ đông đưa ra được Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản đến địa chỉ cổ đông đăng ký.
Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông

          Đại hội đã bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kì 2020-2025, trong đó 03 thành viên do cổ đông lớn PV Power cử, 02 thành viên còn lại do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội cử. Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên do PV Power cử.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội 

        Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết với số lượng 103 cổ đông có mặt trực tiếp và người được ủy quyền, đại diện cho 36.442.593 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các nội dung trình Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

BTC.
Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Hoạt động và Dự án

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home TIN TỨC CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
BLACK RED VIOLET