Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

Hội đồng Thành viên PVN: Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2014

(PetroTimes) - Tại các đơn vị phía Nam (ngày 26 và 27/3), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực, các thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chuyên môn của Tập đoàn đã có các buổi làm việc với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014.

 

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp 43 Hội đồng Vietsovpetro, trong tháng 1/2014, Vietsovpetro đã soạn thảo và trình hai phía liên doanh kế hoạch chi tiết các biện pháp tổ chức, kỹ thuật trong từng lĩnh vực hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

Qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu quý I/2014 của Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt kế hoạch, đảm bảo đúng (hoặc vượt) tiến độ như lĩnh vực khai thác dầu, cung cấp khí vào bờ, khoan thăm dò, khoan khai thác, doanh thu bán dầu, nộp ngân sách nhà nước...

alt

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực làm việc tại PV Gas

 

Đối với giải pháp thực hiện cả năm 2014, Vietsovpetro đề ra các kế hoạch: tập trung mọi năng lực và trí tuệ, đảm bảo thực hiện một cách tốt nhất chương trình thăm dò và kế hoạch gia tăng trữ lượng, đảm bảo nguồn tài nguyên dầu khí để mở rộng vùng hoạt động; thực hiện các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp trong lĩnh vực khai thác để nâng cao hệ số thu hồi dầu; đảm bảo vận hành an toàn các công trình và hệ thống công nghệ ngoài biển, các phương tiện nổi cũng như các công trình sản xuất trên bờ...

 

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu trong năm 2014, kế hoạch gia tăng trữ lượng và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác, Vietsovpetro xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: nâng cao năng suất lao động; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2014; hoàn thiện cơ chế tài chính, quản lý vốn linh hoạt, hiệu quả; tiếp tục cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển...

 

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro trong quý I/2014. Qua đó, Chủ tịch mong muốn Vietsovpetro tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh của mình để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2014.

 

PV Oi nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Tổng giám đốc PV Oil Nguyễn Xuân Sơn đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị, trong 6 năm qua PV Oil đã liên tục thực hiện tốt công tác tái cấu trúc, công tác đổi mới doanh nghiệp. Hiện nay, PV Oil đóng vai trò là công ty mẹ, quản lý toàn bộ các tồn kho, còn các kho đầu mối trong giai đoạn này các đơn vị thành viên quản lý. Quy mô vốn điều lệ của PV Oil tăng lên sau gần 6 năm, số lượng cửa hàng xăng dầu cũng tăng cao, hệ thống các đơn vị thành viên có 27 đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu.

 

Kết quả đạt được sau quá trình tái cấu trúc liên tục trong 6 năm vừa qua là sản lượng của PV Oil cơ bản tăng lên. Cấu trúc các kênh bán hàng của PV Oil đã từng bước thực hiện theo hướng tích cực và ổn định, đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của PV Oil tính trên thực tế thì chưa cao. Điều kiện kinh doanh xăng dầu trong các năm qua rất khó khăn, cùng với nhiệm vụ tăng tốc phát triển làm cho quy mô vốn đầu tư rất lớn, khấu hao lớn; việc cổ phần hóa các công ty con cũng như đánh giá lại việc cổ phần hóa các đơn vị cũng tăng khấu hao lên so với thực tế. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước đang rất khó khăn, Tổng giám đốc PV Oil cho rằng, trong gần 6 năm vừa qua, mặc dù rất khiêm tốn nhưng qua sự cố gắng nỗ lực của mình, PV Oil đã đạt được kết quả bước đầu.

 

Tại buổi làm việc, các Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc đã cùng thảo luận và chỉ đạo để tìm hướng đi tốt nhất trong công tác tái cấu trúc của đơn vị. Qua đó nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

 

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực đánh giá cao vai trò của PV Oil trong sự phát triển chung của Tập đoàn khi có những việc làm, bước đi, nỗ lực để đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đồng thời, Chủ tịch Phùng Đình Thực nhấn mạnh: Chúng ta phải triển khai giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của PV Oil, đây là một vấn đề rất quan trọng, nên phải có giải pháp hết sức quyết liệt; nâng cao quản trị doanh nghiệp cũng là một nội dung rất quan trọng, đề nghị PV Oil nghiêm túc thực hiện.

 

PV Gas phát huy thế mạnh truyền thống

 

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong các quý tiếp theo, công tác cấu trúc doanh nghiệp cũng là nội dung buổi làm việc giữa Hội đồng Thành viên Tập đoàn và PV Gas. PV Gas triển khai thực hiện kế hoạch quý I trong điều kiện kinh tế toàn cầu cũng như trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt động của các doanh nghiệp trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng; bên cạnh đó, nhiều dự án lớn, phức tạp liên quan nhiều bên đồng loạt triển khai, với tiến độ gấp...

 

Tuy nhiên, với việc tận dụng tốt những thuận lợi, phát huy đầy đủ sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng với quyết tâm cao và tập trung chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu và đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị, PV Gas đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch quý, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với thực hiện cùng kỳ năm 2013, tạo tiền đề tốt cho việc thực hiện kế hoạch của quý tiếp theo. Qua đó, Kết quả các chỉ tiêu chính PV Gas đạt được: Sản xuất và tiêu thụ: Khí khô sản xuất và cung cấp đạt 2.532 triệu m3bằng 103% kế hoạch quý; Condensate đạt 16.081 tấn, bằng 133% kế hoạch quý; LPG đạt 226.626 tấn, bằng 122% kế hoạch quý (nếu tính cả đơn vị thành viên trừ phần trùng thì sản lượng LPG PV Gas cung cấp ra thị trường trong quý đạt 285.670 tấn).

 

Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, bảo vệ được PV Gas đặt lên hàng đầu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV Gas.

 

Lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ khí thô cũng đạt được nhiều hiệu quả như: các hợp đồng mua bán khí đã được PV Gas thực hiện nghiêm túc, cấp khí với nỗ lực tối đa. Trong quý I, PV Gas đã thực hiện/tham gia một số công việc như: Ký kết với Vietsovpetro hợp đồng vận chuyển, nén khí và condensate Thiên Ưng - Đại Hùng; hoàn thành dự thảo và chuẩn bị đàm phán hợp đồng mua bán khí Thiên Ưng, Đại Hùng giữa PV Gas và PVN; ký kết hợp đồng CTA Hải Thạch Mộc Tinh Lô 05.2&05.3 với Biển Đông POC...

 

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực đánh giá cao những kết quả đã đạt được của PV Gas trong quý I và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, thế mạnh và truyền thống của mình để tiếp tục hoàn thành mục tiêu các quý tiếp theo và mục tiêu trong năm 2014. Trong đó, đối với các dự án đang và sẽ triển khai, Chủ tịch đề nghị PV Gas cần triển khai một cách mạnh mẽ các dự án có tiến độ gấp, phối hợp các bên liên quan để dự án đảm bảo tiến độ và đúng chất lượng.

(Nguồn: Cổng thông tin Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam )


Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Hoạt động và Dự án

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home TIN TỨC Tin trong ngành Hội đồng Thành viên PVN: Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2014
BLACK RED VIOLET