Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Vì sự an toàn, sức khỏe của người lao động

Xác định việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã thường xuyên phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các doanh nghiệp xây dựng chính sách, tuyên truyền, giám sát… công tác an toàn, sức khỏe và môi trường.

 Trong những năm qua, nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) đã được Nhà nước ban hành. Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2020, đã thống nhất đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ và giải pháp về ATVSLĐ-PCCN.

Các nhiệm vụ và giải pháp về ATVSLĐ-PCCN tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, ô nhiễm môi trường lao động, an toàn công nghệ, ăn mòn… được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ nội dung triển khai cũng như thời gian thực hiện.

Với vai trò, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trong những năm qua, CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn trong Tập đoàn đã chủ động tích cực tham gia với Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên xây dựng, ban hành các quy định về công tác ATVSLĐ-PCCN, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.

Các cấp công đoàn trong Tập đoàn tích cực phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác ATVSLĐ-PCCN tại các doanh nghiệp, nhà máy, công trình, dự án và tại tổ đội sản xuất; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động (BHLĐ). CĐ DKVN cũng quản lý, theo dõi hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV).

Nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác ATVSLĐ-PCCN, phát huy tốt vai trò của công đoàn các cấp trong Tập đoàn Dầu khí, CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn tập trung thực hiện tốt một số công tác cụ thể như tuyên truyền, phối hợp kiểm tra và tham gia hoàn thiện chính sách ATVSLĐ-PCCN.

Về công tác tuyên truyền, CĐ DKVN và các cấp công đoàn trong PVN tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ-PCCN, trong đó chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định ATVSLĐ-PCCN; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông ATVSLĐ-PCCN trên báo, tạp chí của hệ thống công đoàn và các phương tiện thông tin đại chúng; nêu gương những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN; tuyên truyền về nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh các sự cố, các vụ tai nạn điển hình…

CĐ DKVN đã xây dựng, phát các thông điệp, tài liệu, tờ gấp, tranh, video truyền thông mang tính trực quan, đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu về các nguy cơ rủi ro mất ATVSLĐ cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, đặc biệt là xây dựng, hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn, cụ thể cho người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

CĐ DKVN đã và đang thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng, người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, đồng thời đánh giá nguy cơ rủi ro và các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ cho người lao động.

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Về công tác phối hợp kiểm tra ATVSLĐ-PCCN, các cấp CĐ DKVN phối hợp với chuyên môn đồng cấp tập trung vào giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN cho người lao động; đánh giá việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm và có hại tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

CĐ DKVN xây dựng kế hoạch phối hợp với Tập đoàn Dầu khí tham gia kiểm tra về an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng cháy, chữa cháy tại các doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của công đoàn như hoạt động của mạng lưới ATVSV, công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, việc thực hiện chế độ chính sách về bảo hộ lao động. Qua các đợt kiểm tra thực tế, CĐ DKVVN đã kịp thời đề xuất, kiến nghị hoàn thiện công tác quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường, tăng cường các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ-PCCN, xây dựng hoàn thiện các chính sách cho người lao động phù hợp với quy định hiện hành. Cụ thể, CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn đề xuất về công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, khám chữa bệnh định kỳ, bệnh nghề nghiệp, các nhóm công việc nặng nhọc, độc hại theo quy định của pháp luật. Mặt khác, việc bồi dưỡng chế độ độc hại bằng hiện vật, chế độ ăn ca, bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người lao động… cũng luôn được chú trọng.

Việc phối kết hợp kiểm tra thường kỳ giữa công đoàn với chuyên môn là một trong những phương pháp hữu hiệu trong việc đẩy mạnh công tác ATVSLĐ-PCCN, khẳng định sự liên kết chặt chẽ, thống nhất hướng tới cùng mục tiêu tạo tính chuyên nghiệp, nề nếp trong việc thực hiện ATVSLĐ-PCCN, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp lãnh đạo chuyên môn cũng như tổ chức công đoàn cơ sở, giảm thiểu tối đa rủi ro cho người lao động, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí.

Đáng chú ý, CĐ DKVN đã tham gia ngay từ đầu khi xây dựng, hoàn thiện chính sách về ATVSLĐ-PCCN. Công đoàn các cấp trong Tập đoàn Dầu khí phát huy tốt vai trò đại diện người lao động, tích cực chủ động phối hợp tham gia cùng Tập đoàn và doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định nội bộ liên quan tới công tác ATVSLĐ-PCCN; tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động, thực hiện khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác ATVSLĐ-PCCN…

Năm 2019, để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, CĐ DKVN đề ra, đòi hỏi tổ chức công đoàn các cấp trong Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về công tác ATVSLĐ-PCCN phù hợp với Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” và Luật ATVSLĐ. Trong đó, phải xác định rõ mối nguy cơ và hậu quả khôn lường nếu không thực hiện nghiêm túc công tác ATVSLĐ-PCCN.

Với phương châm “phòng hơn chống”, CĐ DKVN chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn trong toàn ngành Dầu khí chú trọng hơn nữa công tác phòng ngừa, tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATVSLĐ-PCCN tại các doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền văn hóa an toàn lao động, các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc…, từ đó hình thành ý thức của người lao động đối với công tác ATVSLĐ-PCCN và coi đây là một bước đột phá nhằm đưa chính sách, pháp luật về ATVSLĐ-PCCN đến với người lao động, chủ động không để tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra.

CĐ DKVN sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động, đồng hành, cùng chung tay vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì việc làm, đời sống, môi trường và điều kiện làm việc của người lao động.

 Chủ đề Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

NGUYỄN MẠNH KHA – PHÓ CHỦ TỊCH CĐ DKVN

(Theo baolaodong.vn)

Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Hoạt động và Dự án

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home TIN TỨC Tin trong ngành Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Vì sự an toàn, sức khỏe của người lao động
BLACK RED VIOLET